Om boken Resenärens makt

Resenärens makt – turism som när och tär är en annorlunda guidebok för dig som tycker om att resa. Boken bygger på en övertygelse om att resor och möten mellan människor skapar intryck som leder till att vi tar mer hållbara beslut både under resor och i vardagen. Samtidigt finns en smärtsam insikt om resors baksidor.

Alla som reser har makt och valmöjligheter. Makten använder vi till exempel när vi väljer var och när vi reser, vem som tjänar pengar på vårt resande och vilka aktiviteter vi gör. Den här boken är för dig som vill utmana och ta fler aktiva beslut när du reser.

Här kan du köpa boken Resenärens makt – turism som när och tär

Boken Resenärens makt – turism som när och tär

Utdrag från bokens inledning

Det här är en bok om resor. Bokens syfte är att resor ska göra mindre avtryck och mer intryck. Efter en tid av pandemi och i princip globalt reseuppehåll har vi stora möjligheter att stanna upp och reflektera över hur vi reser. En nystart som kan resultera i ett mer hållbart resande.

Boken bygger på en övertygelse om att resor och möten mellan människor i det långa loppet leder till ökad global förståelse. Samtidigt finns en smärtsam insikt om resors baksidor. Flygens utsläpp, exploateringen av orörda områden, djur som nyttjas för de entusiastiska turisternas skull. Människor som sliter för nästan ingen lön och storföretag som plockar ut vinsterna som inte gagnar lokalbefolkningen. Vi behöver förändra vårt sätt att resa.
Ett av uppslagen i boken

Kontakt

Författaren Linda Vismer ger gärna föreläsningar utifrån olika teman ur boken, delar i samtal om närliggande frågor eller håller workshops om hur fler kan bidra till en turism som när och inte tär. Låt samtalet börja här: linda@resamedvetet.se

Köp boken Resenärens makt – turism som när och tär